คนไทยชนะรางวัล 3 ปี ซ้อน และได้ถูกเลือกเป็นกรรมการบรรจุภัณฑ์โลก 2015

ไม่บ่อยครั้งนักที่คนไทยจะผงาดในเวทีโลก โดยเฉพาะทางด้านบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้เห็นคุณค่าของบรรจุภัณฑ์เท่าที่ควรเหมือนอย่างประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วที่พัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยเหตุที่ว่าตัววัตถุดิบสินค้าการเกษตรส่งออกไปขายทั่วโลกจะมีมูลค่าต่ำ ฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ต้องมีการพัฒนาแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่า และนำมาสร้างแบรนด์โดยการใส่บรรจุภัณฑ์สวยงาม จึงยิ่งทำให้มีมูลค่ามากขึ้นไปอีก
คุณสมชนะ กังวารจิตต์ แห่ง Prompt Design หนึ่งในกรรมการการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลกผู้ทรงคุณวุฒิคนไทยที่ไปสร้างชื่อให้โลก กล่าวว่า “ตัวเขาเองมี Passion ในเรื่องบรรจุภัณฑ์มาก ทำให้เขาไปเปิดตลาดในโลก และเรียนรู้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าของสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์ เพื่อจะมาพัฒนาผู้ประกอบการไทยแบบยั้งยืนต่อไป และคุณสมชนะยังกล่าวต่อไปอีกว่า ยิ่งประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทำให้เราควรที่จะต้องให้การตระหนักเรื่องการสร้างมูลค่าผ่านการออกแบบ เข้าไปอีก”
ผลงานของคุณสมชนะ กังวารจิตต์ นั้นได้รับการยอมรับจากวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลกเป็นอย่างมาก จากผู้ชนะรางวัล 3 ปีซ้อน จนปัจจุบันถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการตัดสินรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลกของสมาคม PENTAWARDS  นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ไปเป็นดวงดาวบนเวทีโลกได้

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในปฐพีนี้มี 13 ท่าน คือ
1. Gérard Caron – Chairman of the Pentawards, France
2. Somchana Kangwarnjit – Prompt Design, Thailand
3. Asa Cook – Design Bridge, UK
4. Moyra Casey – After Hours, UK
5. Isabelle Dahlborg Lindström – NINE AB, Sweden
6. Dayton Henderson – Global Design for Kimberly-Clark Corporation, USA
7. Takeshi Usui – Kanagawa – Pola Art Foundation, Japan
8. Anna Lukanina – Depot WPF, Russia
9. Sarah Moffat – Turner Duckworth, USA
10. Elie Papiernik – centdegrés, France
11. Gregory Tsaknakis – Mousegraphics, Greece
12. Jamie Stone – GSK, Singapore
13. Olof ten Hoorn – Cowan, Australia
Somchana-Design-Jury-Pentaward-Packaging-Thailand

สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้บริหารความคิดสร้างสรรค์ Prompt Design หนึ่งในกรรมการการตัดสินบรรจุภัณฑ์โลกปี PENTAWARDS 2015

Somchana-Packaging-Pentawards-Jury

สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้บริหารความคิดสร้างสรรค์ Prompt Design หนึ่งในกรรมการการตัดสินบรรจุภัณฑ์โลกปี PENTAWARDS 2015

Advertisements

Special Report – Green Packaging ไทย จอดหรือไปต่อ?

Special Report – Green Packaging ไทย จอดหรือไปต่อ?
1. ไร้แรงผลักดัน ไทยเมิน Green Packaging สวยกระแสโลก
2. Green Packaging บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. Green Global Policy นโยบายสิ่งแวดล้อมสากล
4. แนวโน้ม Green Packaging
สัมภาษณ์คุณสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้บริหารความคิดสร้างสรรค์ บริษัท Prompt Design
ลงหนังสือ The Prototype ต้นแบบความคิดเพื่อชีวิตต่อยอด

Green Packaging Design Thai Somchana Prototype Magazine -Green Packaging Design Thai Somchana Prototype Magazine -Green Packaging Design

Thai Package is ECO Package – ห่อแบบไทย ยังไง?ก็ECO

งานสัมมนาวิชาการ
THAI PACKAGE IS ECO PACKAGE
ห่อแบบไทย ยังไง?ก็ ECO บรรยายโดย
คุณ สมชนะ กังวารจิตต์ แห่ง Prompt Design
คุณ พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร แห่ง ECO Shop Common
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์

Eco-Packaging-Design

สัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

สัมมนาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

สัมมนาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

The Package Design Book 3 – Taschen

The Package Design Book 3..!!!  จากสำนักพิมพ์ Taschen วางแผงแล้ว
สนนราคา $59.99  ซึ่งรวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นครู ไว้มากมาย และ
ที่คุณสมชนะ กังวารจิตต์ แห่ง Prompt Design บริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งของไทย
เองได้มีโอกาสไปเป็น the international jury ด้วย หาซื้อได้จาก Amazon, Taschen และ Asia Book

หนังสือออกแบบรรจุภัณฑ์

หนังสือออกแบบรรจุภัณฑ์

Press Conference!!!

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์แห่งบริษัทพร้อมดีไซน์ (Prompt Design) ได้รับเชิญไปร่วมงานแถลงข่าว โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 58 (DEmark) และร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” วันนี้ 26 มีนาคม 2558 เวลา 8:45 น.- 16:30 น. ณ ห้อง ออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น!!!

Press Conference

packaging-design-prompt-somchana3

สัมมนาการรอกแบบบรรจุภัณฑ์

packaging-design-prompt-somchana
packaging-design-prompt-somchana5
packaging-design-prompt-somchana4packaging-design-prompt-somchana2

Press Conference

What’s Up Spring !!

Mr. Somchana Kangwarnjit gave an interview and shared his experiences in receiving the Packaging Design of the World award, which was given to only one Thai designer, and his invitation to be a committee member for global competitions. Spring News, Channel 19

What’s Up Spring ทางช่อง19 เชิญคุณสมชนะ กังวารจิตต์ ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ด้านงานออกแบบบรรจุภัณฑ์จากฝืมือคนไทย ที่ไปคว้ารางวัลนักออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ของโลก ขอบคุณรายการ Spring News และพิธีกรสุดน่ารักคุณปอ ภัคพร สำหรับรูปสวยๆ นะคะ

SpringNews

Mr. Somchana Kangwarnjit, Executive Creative Director, Prompt Design.

Springnews2

What’s Up Spring Ch.19

ชวนคิดพิชิตรวย Amarin Channel !!!

In this interview by Amarin TV for the show “Chuan Kid Pi chit Roey,” Mr. Somchana talks about his experiences as the only young Thai designer who’s gotten the global award for 3 straight years, and thus proving his capabilities as a designer. In the interview, Mr. Somchana shared how he used his inspiration to create packaging designs for businesses.

เชิญติดตามชมคุณสมชนะ กังวารจิตต์ ให้สัมภาษณ์ได้ในรายการชวนคิดพิชิตรวย ทาง AMARIN TV ช่อง 34 กันนะคะ จากประสบการณ์นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก 3 ปีซ้อน ผ่านมุมมองความคิดดีๆ ที่จะช่วยสร้างสรรค์ต่อยอดชวนคิดพิชิตรวยกันได้อย่างไรบ้าง

"ชวนคิดพิชิตรวย" on Amarin Channel.

“ชวนคิดพิชิตรวย” on Amarin Channel.

“บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนอาวุธที่ช่วย เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์” “Good packaging design is like a powerful tool that can help strengthen the brand” Credit by Mr. Somchana Kangwarnjit, Prompt Design.